BBC jam

We are sorry to have to tell you that the BBC jam service has been suspended with effect from 20th March 2007.

Thank you to everyone who has used the service. We really are sorry for any inconvenience this suspension may cause and will do our best to respond to any questions you have. You can send us your questions here.

For details of the reasons for the suspension, please see the statements from the BBC Trust and the BBC Executive.


Mae'n ddrwg gennym eich hysbysu bod gwasanaeth BBC jam yn cael ei atal o 20 Mawrth 2007 ymlaen.

Diolch i bawb am ddefnyddio'r gwasanaeth. Mae'n wir ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra y gall yr ataliad yma ei achosi ac fe wnawn ein gorau i ymateb i unrhyw gwestiynau sydd gennych. Gallwch anfon eich cwestiynau yma.

Am fanylion am resymau'r ataliad mae datganiadau i'w cael ar Ymddiriedolaeth y BBC a Bwrdd Gweithredol y BBC.